Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vangenniptextiles.com die Gennip Textiles BV ter beschikking stelt. In deze disclaimer staat vermeld onder welke voorwaarden we de informatie op de website aan u verstrekken.

Intellectueel eigendom

U kunt de informatie op deze website gratis gebruiken zolang u deze informatie niet kopieert, verspreid of op andere wijze gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen gebruiken volgens de wettelijke verordeningen.

U mag geen teksten, foto's of ander materiaal van deze website gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Gennip Textiles. Alle rechten zijn voorbehouden aan Van Gennip Textiles.

Geen garantie voor de correctheid

Wij streven ernaar dat de prijzen op onze B2B-webshop zo nauwkeurig en actueel mogelijk zijn en dat de voorgenomen prijzen getoond worden. Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten gelden nooit als rechtsgrond voor een claim of de veronderstelling dat er een contract of overeenkomst is gesloten met Van Gennip Textiles BV.

Wij streven ernaar dat de website zo actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie of content van de website, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder de garantie en/of claim dat deze juist zijn wanneer dit niet expliciet schriftelijk is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of aan te vullen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de hyperlinks waarnaar wij verwijzen.

Wijzigingen

Indien deze disclaimer wordt gewijzigd, dan kunt u de recentste versie van de disclaimer van www.vangenniptextiles.com vinden op deze pagina.

Wilt u een van onze merken in uw winkel verkopen?


Als reseller registreren